ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลเมือง บางริ้น(0/1)x1000.00
2เทศบาลตำบล ราชกรูด(0/1)x1000.00
3เทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายแดง(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว(0/1)x1000.00
6องค์การบริหารส่วนตำบล หาดส้มแป้น(0/1)x1000.00
7องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพยาม(0/1)x1000.00