ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด(0/11)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น(0/35)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม (0/1)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง(0/5)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น(0/6)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น(0/1)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน(0/26)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ(0/4)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ(0/4)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น(0/41)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว(0/5)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว(0/21)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด(0/10)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ(0/9)x1000.00