ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด(11/11)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น(35/35)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม (1/1)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง(5/5)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น(6/6)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น(1/1)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน(26/26)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ(4/4)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ(4/4)x100100.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น(41/41)x100100.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว(5/5)x100100.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ(9/9)x100100.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว(20/21)x10095.24