ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว(7/866)x1000.81
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น(9/1,155)x1000.78
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด(2/393)x1000.51
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ(1/286)x1000.35
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ(1/343)x1000.29
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง(1/400)x1000.25
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด(0/542)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม(0/30)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม (0/48)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น(0/1,495)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น(0/280)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น(0/55)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว(0/45)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ(0/57)x1000.00
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน(0/1,231)x1000.00