ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม(30/30)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม (48/48)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น(1,494/1,495)x10099.93
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน(1,225/1,231)x10099.51
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด(539/542)x10099.45
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น(277/280)x10098.93
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ(56/57)x10098.25
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว(44/45)x10097.78
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง(391/400)x10097.75
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ(279/286)x10097.55
11ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองระนอง(1,946/2,029)x10095.91
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ(328/343)x10095.63
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น(1,103/1,155)x10095.50
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว(817/866)x10094.34
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ(148/157)x10094.27