ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น(1,495/1,512)x10098.88
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด(542/549)x10098.73
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ(286/291)x10098.28
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง(400/408)x10098.04
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม (48/49)x10097.96
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว(45/46)x10097.83
7ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองระนอง(2,029/2,095)x10096.85
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ(57/59)x10096.61
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น(55/57)x10096.49
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น(280/291)x10096.22
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน(1,231/1,281)x10096.10
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ(343/357)x10096.08
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น(1,155/1,206)x10095.77
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว(866/913)x10094.85
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม(30/32)x10093.75
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด(393/427)x10092.04