ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ชัยบุรี (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี(0/12)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(0/9)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง (0/24)x1000.00
4โรงพยาบาลชัยบุรี(0/3)x1000.00