ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ชัยบุรี (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี(12/12)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(9/9)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย (13/13)x100100.00
4โรงพยาบาลชัยบุรี(3/3)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง (23/24)x10095.83