ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ชัยบุรี (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(430/430)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย (535/558)x10095.88
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี(408/427)x10095.55