รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.ชัยบุรี (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์