ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.บ้านตาขุน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขุม ตำบลเขาวง(0/8)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง(0/10)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง(0/6)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย(0/12)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง(0/4)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร(0/11)x1000.00