ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.บ้านตาขุน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลบ้านตาขุน(3/370)x1000.81
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง(1/133)x1000.75
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขุม ตำบลเขาวง(1/162)x1000.62
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง(1/176)x1000.57
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง(0/242)x1000.00