ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.บ้านตาขุน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง(235/242)x10097.11
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง(129/133)x10096.99
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร(310/320)x10096.88
4โรงพยาบาลบ้านตาขุน(352/370)x10095.14
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง(165/176)x10093.75