ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ท่าชนะ (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง(0/1)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์(0/2)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปัง ตำบลคลองพา(0/1)x1000.00