ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(0/7)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้(0/9)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(0/1)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(0/4)x1000.00
5โรงพยาบาลเกาะพงัน(0/15)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (0/3)x1000.00
7สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (0/1)x1000.00