ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(7/7)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(1/1)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(4/4)x100100.00
4โรงพยาบาลเกาะพงัน(15/15)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (3/3)x100100.00
6สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (1/1)x100100.00