ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (2/209)x1000.96
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(3/434)x1000.69
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(0/67)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (0/60)x1000.00