ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(425/434)x10097.93
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(231/239)x10096.65