ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (209/211)x10099.05
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(434/439)x10098.86
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(67/69)x10097.10
4โรงพยาบาลเกาะพงัน(476/491)x10096.95
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้(505/525)x10096.19
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (60/63)x10095.24