ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง(39/52)x10075.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต(75/123)x10060.98
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม(29/48)x10060.42