ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(1/11)x1009.09
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(1/18)x1005.56
3ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(1/36)x1002.78