ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(0/25)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(0/10)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(0/46)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(0/26)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(0/13)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(0/15)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(0/12)x1000.00
8ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(0/29)x1000.00