ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(33/36)x10091.67
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(10/11)x10090.91
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(11/13)x10084.62