ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(10/1,004)x1001.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(7/782)x1000.90
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(4/607)x1000.66
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(6/1,167)x1000.51
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(3/944)x1000.32
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(2/780)x1000.26
7ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(3/1,240)x1000.24
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(1/716)x1000.14
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(1/1,056)x1000.09
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(0/18)x1000.00