ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(712/716)x10099.44
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(770/780)x10098.72
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(596/607)x10098.19
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(1,133/1,167)x10097.09
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(915/944)x10096.93
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(397/410)x10096.83
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(1,014/1,056)x10096.02
8ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(1,190/1,240)x10095.97
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(748/782)x10095.65
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(17/18)x10094.44