ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(447/448)x10099.78
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(1,056/1,060)x10099.62
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(780/783)x10099.62
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(1,004/1,013)x10099.11
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(607/618)x10098.22
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(782/804)x10097.26
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(716/740)x10096.76
8ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(1,167/1,216)x10095.97
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(944/1,012)x10093.28
10ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(1,240/1,367)x10090.71