ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(0/2)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(0/1)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(0/11)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(0/5)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(0/2)x1000.00