ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(4/4)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(5/5)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(1/1)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(12/13)x10092.31
5ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(8/9)x10088.89
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(4/5)x10080.00