ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(5/201)x1,00024.88
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(3/135)x1,00022.22
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(4/223)x1,00017.94
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(2/118)x1,00016.95
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(4/243)x1,00016.46
6ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(4/283)x1,00014.13
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(3/220)x1,00013.64
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(1/173)x1,0005.78
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(0/188)x1,0000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(0/13)x1,0000.00