ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลเมือง ป่าตอง(1/1)x100100.00
2เทศบาลเมือง กะทู้(1/1)x100100.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา(1/1)x100100.00