ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(0/33)x1000.00
2ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(0/1)x1000.00
3ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(0/1)x1000.00
4โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(0/19)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(0/16)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(0/32)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(0/46)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(0/26)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(0/2)x1000.00
10โรงพยาบาลฉลอง(0/4)x1000.00