ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(2/24)x1008.33
2สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(2/29)x1006.90
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(1/23)x1004.35
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(1/34)x1002.94