ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(33/33)x100100.00
2โรงพยาบาลฉลอง(4/4)x100100.00
3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(1/1)x100100.00
4ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(1/1)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(16/16)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(32/32)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(2/2)x100100.00
8โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(71/71)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(45/46)x10097.83
10ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(33/34)x10097.06
11สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(28/29)x10096.55
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(25/26)x10096.15
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(22/23)x10095.65
14โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(18/19)x10094.74