ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(10/972)x1001.03
2โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(21/2,074)x1001.01
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(7/879)x1000.80
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(4/604)x1000.66
5โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(8/1,228)x1000.65
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(1/978)x1000.10
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(0/61)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/19)x1000.00
9ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(0/18)x1000.00