ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(1/43)x1002.33
2สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(24/1,090)x1002.20
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(15/994)x1001.51
4โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(13/876)x1001.48
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(9/660)x1001.36