ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(973/978)x10099.49
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(596/604)x10098.68
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(649/660)x10098.33
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(1,189/1,217)x10097.70
5ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(42/43)x10097.67
6โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(2,025/2,074)x10097.64
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(858/879)x10097.61
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(948/972)x10097.53
9โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(1,194/1,228)x10097.23
10สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(1,058/1,090)x10097.06
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(959/994)x10096.48
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(18/19)x10094.74
13ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(17/18)x10094.44
14โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(827/876)x10094.41
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(57/61)x10093.44