ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(19/19)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(604/610)x10099.02
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(879/896)x10098.10
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(978/1,001)x10097.70
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(660/704)x10093.75