ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(1,228/1,762)x10069.69
2โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(2,074/3,087)x10067.19
3โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(876/1,464)x10059.84
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(18/735)x1002.45