ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ท้ายเหมือง (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปกปุย ตำบลลำภี(0/2)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภี(0/2)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น(0/3)x1000.00