ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อ.ท้ายเหมือง (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย(8/329)x1,00024.32
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว(1/48)x1,00020.83
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น(4/236)x1,00016.95
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง(0/70)x1,0000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว(0/20)x1,0000.00