รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์