ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง(7/8)x10087.50
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม(113/148)x10076.35
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก(15/24)x10062.50
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน (35/58)x10060.34