ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์(20/42)x10047.62
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน(3/9)x10033.33
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ(10/31)x10032.26