ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม(956/1,497)x10063.86
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก(273/435)x10062.76
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน (452/727)x10062.17
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง(40/71)x10056.34