ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์(71/7,895)x100,000899.30
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง(9/1,010)x100,000891.09
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน(6/676)x100,000887.57
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก(20/2,433)x100,000822.03
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ(19/2,568)x100,000739.88
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม(58/8,869)x100,000653.96