ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราเบาหวานรายใหม่ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน(5/676)x100,000739.64
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก(16/2,433)x100,000657.62