ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราเบาหวานรายใหม่ อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน (18/4,342)x100,000414.56
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง(4/1,010)x100,000396.04