ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองเบาหวาน อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน(268/276)x10097.10
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก(781/812)x10096.18