รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองเบาหวาน อ.คุระบุรี (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
ไม่พบผลลัพธ์