ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ตะกั่วป่า (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก(1/3)x10033.33
2สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (1/5)x10020.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี(1/6)x10016.67
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน(1/8)x10012.50